Wat doen bij betalingsproblemen met hypotheek

Wat maakt de bank flexibeler!

 • als u op tijd contact opneemt met de bank;
 • open bent of over uitgaven en inkomsten;
 • betrouwbaar bent en afspraken nakomt;
 • zelf met voorstellen komt;
 • financieel perpectieven heeft.

Welke oplossingen zijn mogelijk:

 • overzicht in inkomsten en uitgaven;
 • structurele bezuinigingen;
 • (tijdelijke) extra inkomsten;
 • goede begeleiding;
 • eventueel een rente pauze;
 • een betalingsregeling;
 • de hypotheek aanpassen;
 • neem contact op met uw bank en vraag advies.

Dit stappenplan helpt u bij betalingsproblemen. Aan de hand van vier vragen geeft de tool u concrete tips hoe u uw financiën kunt verbeteren. Klik hier om naar het stappenplan te gaan.

Bij geringe hypotheek geen bijtelling eigenwoningforfait

Als je een woning van bijvoorbeeld 300.000 euro (WOZ-waarde) bezit dan is de forfait op dit moment 300.000 * 0,60% (zie tabel) =  € 1800.  Dit bedrag dien je in box 1 op te tellen bij je belastbaar inkomen.  Heb je echter een kleine of geen hypotheek dan is dit laatste per saldo niet nodig. Het eigenwoningforfait kan niet meer bedragen dan de aftrekbare hypotheekrente in box 1.  Dus bij nul aftrek nul forfait bijtelling. Voor meer informatie ga naar deze pagina.

Overzicht waterschapbelasting in Nederland

Helaas moeten we allemaal waterschapbelasting betalen in Nederland. Wel verschilt het tarief per regio. Hier vindt u een excel met een vergelijking van de tarieven 2010 en 2011 en hier een vergelijking van 2011 en 2012.

In het onderstaande overzicht kan u het tarief van uw regio vinden.

Tarieven waterschappen (meerpersoons) Tarief 2012
Delfland 419,82
Hollands Noorderkwartier 413,42
Schieland en de Krimpenerwaard 406,35
Reest en Wieden 390,09
Rivierenland/tarief Zuid Holland 385,67
Hunze en Aa’s 383,29
Scheldestromen 374,43
Zuiderzeeland 366,82
Noorderzijlvest 363,17
Fryslân 355,80
Hollandse Delta 351,96
Velt en Vecht 349,32
Groot Salland 324,35
Rivierenland/tarief Gelderland en Noord Brabant 315,25
Amstel, Gooi en Vecht 288,58
De Stichtse Rijnlanden 288,24
Rijnland 283,95
Regge en Dinkel 271,29
Peel en Maasvallei 263,20
Brabantse Delta 257,07
Roer en Overmaas 236,14
Aa en Maas 233,28
Rijn en IJssel 227,26
Veluwe 221,50
Vallei & Eem 214,54
De Dommel 204,84