Overzicht waterschapbelasting in Nederland

Helaas moeten we allemaal waterschapbelasting betalen in Nederland. Wel verschilt het tarief per regio. Hier vindt u een excel met een vergelijking van de tarieven 2010 en 2011 en hier een vergelijking van 2011 en 2012.

In het onderstaande overzicht kan u het tarief van uw regio vinden.

Tarieven waterschappen (meerpersoons) Tarief 2012
Delfland 419,82
Hollands Noorderkwartier 413,42
Schieland en de Krimpenerwaard 406,35
Reest en Wieden 390,09
Rivierenland/tarief Zuid Holland 385,67
Hunze en Aa’s 383,29
Scheldestromen 374,43
Zuiderzeeland 366,82
Noorderzijlvest 363,17
Fryslân 355,80
Hollandse Delta 351,96
Velt en Vecht 349,32
Groot Salland 324,35
Rivierenland/tarief Gelderland en Noord Brabant 315,25
Amstel, Gooi en Vecht 288,58
De Stichtse Rijnlanden 288,24
Rijnland 283,95
Regge en Dinkel 271,29
Peel en Maasvallei 263,20
Brabantse Delta 257,07
Roer en Overmaas 236,14
Aa en Maas 233,28
Rijn en IJssel 227,26
Veluwe 221,50
Vallei & Eem 214,54
De Dommel 204,84