Bij geringe hypotheek geen bijtelling eigenwoningforfait

Als je een woning van bijvoorbeeld 300.000 euro (WOZ-waarde) bezit dan is de forfait op dit moment 300.000 * 0,60% (zie tabel) =  € 1800.  Dit bedrag dien je in box 1 op te tellen bij je belastbaar inkomen.  Heb je echter een kleine of geen hypotheek dan is dit laatste per saldo niet nodig. Het eigenwoningforfait kan niet meer bedragen dan de aftrekbare hypotheekrente in box 1.  Dus bij nul aftrek nul forfait bijtelling. Voor meer informatie ga naar deze pagina.