Familiebank (lening bij ouders) wat kan wel en wat kan niet

De rente op een spaarrekening is op dit moment gereduceerd top 0%. Uw geld doet niets helaas. Via de zogenaamde familiebank kan u met dit geld uw kinderen helpen bij de aankoop van een huis. Op internet is nog niet zoveel te vinden over deze constructie. Op de website van de belastingdienst vindt u deze pagina.  De belastingdienst stelt de volgende voorwaarden:

  • U gebruikt de lening voor het kopen van een eigen woning of voor het verbouwen of onderhouden daarvan of voor de afkoop van erfpacht.
  • U lost de lening binnen 30 jaar af annuïtair of lineair. Dit legt u vooraf vast in uw leenovereenkomst.
  • De rente die u betaalt over uw lening komt overeen met de rente die u zou betalen bij een bank of een andere financiële instelling. De rente moet dus marktconform zijn.
  • U betaalt de rente echt.
  • U en de geldverstrekker zijn geen fiscale partners van elkaar. Uitzondering: de lening is bedoeld voor een eigen woning waar u zonder de geldverstrekker gaat wonen.

De volgende vraag is wat is marktconforme rente. Elke geldverstrekker hanteert andere rente percentages en heeft andere voorwaarden.  Op internet kom je vaak tegen dat de norm 1,25 wordt gehanteerd. En er is al weer wat verouderde uitspraak (06 augustus 2019) van het hooggerechtshof. Zie deze pagina op www.rechtspraak.nl.

In geschil is of de Inspecteur wat betreft de hoogte en de toerekening van een gemeenschappelijk inkomensbestanddeel bevoegd is af te wijken van de aangifte van belanghebbende ingeval de aangifte van de fiscaal partner definitief volgens de aangifte is vastgesteld. Het Hof oordeelt dat de aanslag ten name van belanghebbende zelfstandig wordt vastgesteld. De Inspecteur is derhalve gerechtigd de gehele aangifte van belanghebbende inhoudelijk te controleren. Van een expliciete standpuntbepaling inzake de eigenwoningrente was bij het opleggen van de aanslag van de fiscaal partner van belanghebbende immers geen sprake. Dat de Inspecteur middels de correctie is afgeweken van de door belanghebbende en haar fiscaal partner gekozen verdeling inzake de aftrekpost eigen woning, maakt het voornoemde niet anders. Voorts maakt belanghebbende niet aannemelijk dat het overeengekomen rentepercentage van 9 percent inzake de geldlening ter verwerving van de eigen woning zakelijk is. De Inspecteur heeft naar het oordeel van het Hof het zakelijke rentepercentage terecht vastgesteld op 4,5 percent.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *