Voorbeeld formulier overdracht roerende goederen

Via deze link vindt u een voorbeeld formulier voor de overdracht van goederen bij overdracht van woning (beëindiging huur).