Saldo levensloopregeling in 2013 gebruiken voor aflossen hypotheek

De regering heeft besloten om volgend jaar (2013)  de mogelijkheid te bieden om het saldo van uw levensloopspaarrekening te gebruiken om bijvoorbeeld uw hypotheek (deels) af te lossen, een auto te kopen etc. Klik hier voor meer informatie.