Gratis online kadaster afbeelding

Via deze tool kunt u zelf een afbeelding inzien van uw eigen grond zoals deze bij het kadaster is geregistreerd.
Tevens wordt een overzicht gegeven dan de gemiddelde koopsommen in de buurt.